آشپزخانه | دکوراسیون ، کابینت ، جاکفشی ، کمد ، میز ایران تک دکور : طراحی ، ساخت و نصب انواع کابینت ، کمد ، میز ، پارکت ، دیوارکوب ، جالباسی، ویترین با بهترین کیفیت و طرح مورد نظر شما با کمترین قیمت . www.irantakdecor.com http://kitchens.mihanblog.com 2018-01-15T08:05:54+01:00 text/html 2017-04-08T10:15:56+01:00 kitchens.mihanblog.com حامد محمدزاده ایده های طراحی آشپزخانه لوکس http://kitchens.mihanblog.com/post/5 <div class="row"><h2></h2><h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> طرح های کابینت آشپزخانه مدرن 2017</strong></span></span></h1> <div id="14907013074696574"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/d5tyZ/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> مدرنترین مدلهای دکوراسیون آشپزخانه </strong></span></span></h1> <div id="14908680267847439"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Ah0nC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> بهترین ایده های مدرن طراحی آشپزخانه </strong></span></span></h1> <div id="14908270675915519"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eV2sj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> طراحی جدید و مدرن کابینت آشپزخانه </strong></span></span></h1> <div id="14908229281640364"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/OnLfW/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> ایده های طراحی آشپزخانه لوکس </strong></span></span></h1> <div id="14906995642551403"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vqiJI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> </div> text/html 2017-04-08T10:13:17+01:00 kitchens.mihanblog.com حامد محمدزاده بهترین ایده های طراحی اتاق خواب مدرن 2017 http://kitchens.mihanblog.com/post/4 <div class="row"><h2></h2><h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> ایده برای اتاق خواب مدرن - ایده های اتاق خواب 2017 </strong></span></span></h1> <div id="1490871388701969"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/8cupI/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> ایده های تزئینات با مبلمان اتاق خواب کودکان </strong></span></span></h1> <div id="14908714382089392"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/C3KV9/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> بهترین ایده های طراحی اتاق خواب مدرن 2017 </strong></span></span></h1> <div id="14908714829425641"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/gQ9ir/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> طراحی مدرن اتاق خواب کودکان و نوجوانان </strong></span></span></h1> <div id="14908715149476937"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/bUOYS/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> طراحی داخلی اتاق خواب مدرن </strong></span></span></h1> <div id="149087155257073"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/sqekw/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> ایده هایی برای اتاق خواب </strong></span></span></h1> <div id="14908715931848830"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/OFMZ0/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> </div> text/html 2017-04-08T10:10:23+01:00 kitchens.mihanblog.com حامد محمدزاده جدیدترین طرح های کمد لباس اتاق خواب http://kitchens.mihanblog.com/post/3 <div class="row"><h2></h2><h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> جدیدترین طرح های کمد لباس اتاق خواب </strong></span></span></h1> <div id="14907911565959207"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6W4ck/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> مدلهای کمد برای اتاق خواب </strong></span></span></h1> <div id="14908254655603858"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/S5NZd/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> طراحی کمد لباس بزرگ برای اتاق خواب کوچک </strong></span></span></h1> <div id="14908238075656384"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/DUxvT/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br></div> text/html 2017-04-08T10:07:51+01:00 kitchens.mihanblog.com حامد محمدزاده مدل میز تلویزیون شیک و مدرن http://kitchens.mihanblog.com/post/2 <div class="row"><h2></h2><h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> طرح های شیک میز تلویزیون </strong></span></span></h1> <div id="14908673967175651"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/SDwU3/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> 30 طرح برتر میز ال سی دی و ال ای دی </strong></span></span></h1> <div id="14907908111041864"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/vVEFy/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> مدل میز تلویزیون شیک و مدرن و چیدمان آن در منزل </strong></span></span></h1> <div id="14908678151780800"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/NK9vs/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> بهترین ایده های طراحی میز تلویزیون </strong></span></span></h1> <div id="14908240016554476"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/JuNEh/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> </div> text/html 2017-04-08T10:01:23+01:00 kitchens.mihanblog.com حامد محمدزاده 44 راه هوشمندانه برای نگهداری کفش http://kitchens.mihanblog.com/post/1 <div class="row"><h2></h2><h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> 44 راه هوشمندانه برای نگهداری کفش </strong></span></span></h1> <div id="14908672557914679"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/6lXxu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> مدل های مدرن و امروزی جاکفشی زیبا و شیک </strong></span></span></h1> <div id="14907910498173617"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/dQRvj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> <h1 style="text-align:center"><span style="color:#0000CD"><span style="font-family:lucida sans unicode,lucida grande,sans-serif"><strong> جدیدترین مدلهای جاکفشی </strong></span></span></h1> <div id="14908241617275057"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/FekSX/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> <br><br><br><br> </div>